Miki 13
©Seki Kenichi

 

Miki 14
©Seki Kenichi

 

Miki 15
©Seki Kenichi

 

Miki 16
©Seki Kenichi

 

橋本旅館

index of Miki   Index of Kimono